ZAKRES
Oprogramwanie oraz projekt graficzny
Opracowanie założeń oraz funkcjonalności
Symfony 1.4, PHP5, SQL, JavaScript, AJAX, jQuery, CSS, HTML
ZAKRES
Oprogramwanie oraz projekt graficzny
Opracowanie założeń oraz funkcjonalności
Prestashop, PHP5, SQL, ActionScript 3.0, JavaScript, AJAX, jQuery, CSS, HTML
ZAKRES
Oprogramwanie oraz projekt graficzny
Opracowanie założeń oraz funkcjonalności
Symfony 1.4, PHP5, SQL, JavaScript, CSS, HTML
ZAKRES
Oprogramwanie oraz projekt graficzny
Opracowanie założeń oraz funkcjonalności
PHP5, SQL, JavaScript, AJAX, jQuery, CSS, HTML
ZAKRES
Oprogramwanie oraz projekt graficzny
Opracowanie założeń oraz funkcjonalności
-
ZAKRES
Oprogramwanie oraz projekt graficzny
Opracowanie założeń oraz funkcjonalności
PHP5, SQL, JavaScript, CSS, HTML
ZAKRES
Oprogramwanie oraz projekt graficzny
Opracowanie założeń oraz funkcjonalności
PHP5, SQL, JavaScript, CSS, HTML
ZAKRES
Oprogramwanie oraz projekt graficzny
Opracowanie założeń oraz funkcjonalności
PHP5, SQL, JavaScript, AJAX, jQuery, CSS, HTML
© Daniel Krasowski 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone
606 140 803 • krasowski.daniel@gmail.com